Franklin Delano Roosevelt - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1874, zm. 1965) mąż stanu, czterokrotnie wybierany na prezydenta Stanów Zjednoczonych (zmarł podczas sprawowania czwartej kadencji), jeden z Wielkiej Trójki decydującej o kształcie świata po II wojnie światowej. Od 1910 roku senator stanu Nowy York, a w latach 1928-1932 gubernator tego stanu. W 1933 roku z ramienia Partii Demokratycznej wygrał wybory prezydenckie opowiadając się za polityką nowego ładu, która miała wyciągnąć Stany z głębokiego kryzysu. Udało mu się wprowadzić reformy oparte na interwencjonizmie, które umożliwiły zwalczenie recesji. Wybrany prezydentem w wyborach w 1936 i 1940 roku. Po wybuchu II wojny światowej podpisał wraz z Winstonem Churchillem Kartę Atlantycką, opowiadał się za współpracą z Józefem Stalinem w celu zdławienie faszystowskich Niemiec. Był dysponentem pożyczki dla koalicji antyhitlerowskiej – Land-Lease Act. Wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami koalicji (Casablanca, Kair) także na konferencji w Teheranie i Jałcie. Przyzwolił na przejęcie przez Stalina kontroli nad państwami bałtyckimi oraz Europą Środkowo-Wschodnią. Opracowywał założenia Karty Narodów Zjednoczonych.