Edward Osóbka-Morawski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1909, zm. 1997) polityk. Od 1928 roku działał w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), podczas II wojny światowej w konspiracyjnej organizacji Polscy Socjaliści, a w latach 1943-1944 w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, a po zakończeniu wojny w kierownictwie odrodzonej PPS (członek Rady Naczelnej). Opowiadał się za ścisłą współpracą partii z proradziecką Polską Partią Robotniczą. Od lipca do grudnia 1944 roku stał na czele Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, w latach 1944-1947 premier rządu polskiego (sprawował funkcje ministra: spraw zagranicznych, rolnictwa i reform rolnych, administracji publicznej. Poseł do Krajowej Rady Narodowej, a w latach 1947-1952 poseł na Sejm Ustawodawczy. Od 1956 do 1970 roku w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (odszedł po wydarzeniach grudniowych), zaś w latach 1949-1968 dyrektor Centralnego Zarządu Uzdrowisk. Od 1990 w Odrodzonej PPS.