Władysław Gomułka - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1905, zm. 1982) działacz komunistyczny, I sekretarz PZPR. W pierwszej połowie lat dwudziestych pracował jako ślusarz, działając w lewicowym związku zawodowym, w 1926 roku organizator strajku naftowców, wstąpił do Komunistycznej Partii Polski, więziony za działalność polityczną. W 1936 roku sekretarz Komitetu Okręgowego KPP, ponownie aresztowany i skazany na siedem lat więzienia. W 1939 przedostał się na tereny okupowane przez ZSRR, od 1942 roku organizował pierwsze komórki Polskiej Partii Robotniczej, w listopadzie 1943 roku sekretarz Komitetu Centralnego PPR, w latach 1945-1948 wicepremier kolejnych rządów (także minister ziem odzyskanych), We wrześniu 1948 roku oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne odsunięty od władzy i więziony (1951-1954). Od października 1956 roku do grudnia 1970 roku I sekretarz KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli realny przywódca państwa polskiego. Odpowiedzialny za masakrę na Wybrzeżu w 1970 roku.