Stanisław Mikołajczyk - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1901, zm. 1966) polityk, premier, działacz ruchu ludowego. Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim w 1918 roku, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast", a od 1931 roku Stronnictwa Ludowego (we władzach). W latach 1930-1935 poseł na sejm RP, organizator strajku chłopskiego w 1937 roku. Po wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Narodowej na emigracji, a także był wicepremierem w rządzie Władysława Sikorskiego. Od 14 sierpnia 1943 do 14 listopada 1944 premier polskiego rządu. Prowadził między innymi rozmowy z Józefem Stalinem. Po rozmowach w czerwcu 1945 roku z przedstawicielami Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej powrócił do kraju objął stanowisko wicepremiera i ministra rolnictwa. Dzięki jego staraniom powstało Polskie Stronnictwo Ludowe. W 1947 roku w skutek terroru i oszustw władz związanych z Polską Partią Robotniczą przegrał wybory i opuścił kraj z powodu groźby aresztowania. Wyemigrował do USA, gdzie utworzył Polski Komitet Narodowo-Demokratyczny.