Tadeusz Komorowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1895, zm. 1966) pseudonim Bór (także Korczak, Lawina, Znicz). Podczas I wojny światowej walczył w armii austriacko-węgierskiej. Od 1918 roku w Wojsku Polskim, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Od końca 1939 roku komendant organizacji konspiracyjnej w Krakowie, która weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Od lipca 1941 roku zastępca komendanta głównego ZWZ, zaś od 17 sierpnia 1943 roku do 2 października 1944 roku dowódca Armii Krajowej. Wraz z Delegatem Rządu na Kraj podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. 30 września 1944 roku mianowany naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Po upadku powstania w niewoli niemieckiej. Po wojnie pozostał na emigracji.