Joachim von Ribbentrop - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1893, zm. 1946) niemiecki polityk. Od 1934 roku kierował biurem NSDAP do spraw polityki zagranicznej, w 1935 roku jako ambasador do szczególnych poleceń zawarł z Wielką Brytanią układ morski umożliwiający odbudowę niemieckiej floty. W latach 1936-1938 ambasador w Wielkiej Brytanii, a następnie do 1945 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy. Podpisał z Włochami pakt stalowypakt Ribbentrop-Mołotow. Sądzony w Norymberdze jako zbrodniarz wojenny, skazany na śmierć i stracony.