Lucjan Żeligowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1865, zm. 1947) polski generał. Od 1885 roku w armii rosyjskiej, podczas I wojny światowej w I Korpusie Polskim uformowanym w Rosji. W latach 1918-1919 dowódca Dywizji Żeligowskiego na Kubaniu, a także Naczelny Dowódca Oddziałów Polskich na Wschodzie. W 1919 roku powrócił do Polski, walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zgodnie z rozkazem Józefa Piłsudskiego 12 października 1920 roku zajął Wilno i Wileńszczyznę i proklamował utworzenie Litwy Środkowej. Pełnił funkcję inspektora armii, a także ministra spraw wojskowych. w latach 1935-1939 poseł na sejm. Podczas II wojny światowej członek Rady Narodowej w Londynie. Pozostał na emigracji. Odznaczony Orderem Wojskowym Virtuti Militari.