Semen Petlura - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1879, zm. 1926) ukraiński polityk. W 1900 roku wstąpił do Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej, a następnie Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. Podczas I wojny światowej walczył w armii rosyjskiej, zaś po rewolucji lutowej 1917 roku stanął na czele ruchu dążącego do utworzenia niepodległej Ukrainy. Dowódca wojsk Ukraińskiej Centralnej Rady, od listopada 1918 roku członek Dyrektoriatu i główny ataman wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej. Walczył po stronie białej armii Denikina. W 1920 roku zawarł porozumienie z Józefem Piłsudskim i brał udział w wyprawie na Kijów. W latach 1920-1923 na emigracji w Polsce, wyjechał do Francji, gdzie zginął w zamachu inspirowanym przez bolszewików.