Julian Marchlewski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1966, zm. 1925) działacz socjalistyczny i komunistyczny. Współzałożyciel II Proletariatu (1888), Związku Robotników Polskich (1889), SDKPiL (1893), której był ideologiem i jednym z przywódców. W latach 1893-1904 i od 1908 na emigracji. Członek SPD, a od 1916 roku Związku Spartakusa. W latach 1916-1918 internowany w Niemczech, następnie w sowieckiej Rosji, gdzie m.in. prowadził pertraktacje z Polską w 1919 roku. Współzałożyciel Międzynarodówki Komunistycznej, podczas wojny polsko-bolszewickeij stanął na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku. Współzałożyciel Komunistycznego Uniwersytetu Mniejszości Narodowych Zachodu (1922) i Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom.