Ibrahim ibn Jakub - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
właściwie Abraham Ben Jakub z Tortosy, kupiec i podróżnik, Żyd z arabskiej Hiszpanii, który w połowie X wieku był w Europie między innymi we Francji, Niemczech, Polsce, Czechach. Jego opisy są cennym średniowiecznym źródłem wiedzy o Polsce i innych ziemiach słowiańskich. Zawiera miedzy innymi opis Słowian czy państwa Mieszka I.