Wojciech Korfanty - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur, 1873, zm. 1939) polityk, działacz narodowy na Śląsku. Przed I wojną światową redagował pismo "Górnoślązak", w którym głosił narodowo-demokratyczne hasła i postulował reformy społeczne, był posłem do parlamentu niemieckiego i sejmu pruskiego. Po wojnie był członkiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a w latach 1920-1921 komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku oraz przywódcą III powstania śląskiego. Związał się z Polskim Stronnictwem Chrześcijańskiej Demokracji (PSChD), był posłem na sejm w Warszawie oraz posłem w Sejmie Śląskim. Odszedł od PSChD stając na czele PSChD Górnego Śląska, nie poparł Centrolewu. Jako przeciwnik rządów sanacyjnych był więziony w twierdzy brzeskiej, po zwolnieniu stanął na czele PSChD. W kwietniu 1935 roku pod wpływem groźby ponownego aresztowania wyemigrował. Współuczestniczył w zawiązaniu Frontu Morges. Do kraju wrócił w kwietniu 1939 roku, został aresztowany. Wypuszczony w lipcu z powodu złego stanu zdrowia, zmarł w sierpniu.