August Hlond - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(1881, zm. 1948) prymas Polski, kardynał, salezjanin. Ukończył studia w Rzymie, od 1922 roku był administratorem polskiej części diecezji wrocławskiej (siedziba w Katowicach). Zaangażował się w umacnianie polskości na Śląsku. Od 1925 roku biskup diecezji katowickiej, założył ukazujący się także i dziś tygodnik katolicki "Gość Niedzielny". Od 1926 roku arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, prymas, a od 1927 kardynał. Inicjator powstania wielu organizacji katolickich, dążył do odnowy życia religijnego. Opowiadał się za porozumieniem i współpracą z rządem. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Rzymu (organizacja pomocy uchodźcom), następnie przebywał we Francji. W 1944 roku aresztowany i internowany przez Niemców. W lipcu 1945 roku powrócił do kraju, gdzie zorganizował administrację kościelną Ziem Zachodnich i Północnych. Od 1946 roku arcybiskup metropolita warszawski i gnieźnieński. Prowadził politykę pełnej niezależności kościoła od państwa. Odznaczony Orderem Orła Białego.