Semion Budionny - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1883, zm. 1973) sowiecki marszałek. Do bolszewików przystąpił w 1919 roku (wcześniej był m.in w armii carskiej), w rosyjskiej wojnie domowej dowodził 1. Armią konną, a podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył na Froncie Południowo-Zachodnim dowodząc słynną konnicą. Od 1935 roku marszałek, w latach 1939-1941 ludowy wicekomisarz obrony ZSRR, a następnie członek Kwatery Głównej. Od 1938 roku członek Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, w w latach 1939-1952 członek Komitetu Centralnego WKP (b).