Ignacy Mościcki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1867, zm. 1946) polityk, III prezydent II Rzeczpospolitej. Po studiach na Łotwie przeniósł się do Londynu, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, a następnie do Szwajcarii, gdzie zyskał miano wybitnego chemika i wynalazcy. Od 1912 roku profesor na lwowskiej politechnice. W 1926 roku po dymisji Stanisława Wojciechowskiego z polecenia Piłsudskiego został wybrany na prezydenta RP. Do śmierci Marszałka nie prowadził samodzielnej polityki, później przewodził tzw. grupie zamkowej. Został internowany wraz z rządem po klęsce wrześniowej w Rumunii, 30 września 1939 roku zrzekł się godności prezydenta przekazując urząd Władysławowi Raczkiewiczowi.