Gabriel Narutowicz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1865, zm. 1922) polityk, I prezydent II Rzeczypospolitej. Od 1908 roku profesor szwajcarskiej politechniki (inżynieria wodna), podczas I wojny światowej działa na rzecz jej ofiar. Powrócił do kraju w 1920 roku, był dwukrotnie ministrem. 9 grudnia 1922 roku wbrew opinii prawicy został przez Zgromadzenie Narodowe wybrany na Prezydenta RP. Zastrzelony w tydzień po wyborach przez Eligiusza Niewiadomskiego podczas otwierania wystawy w warszawskiej "Zachęcie".