Sieciech - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(zm. ok. 1113) możnowładca pełniący funkcję wojewody z nadania Władysława I Hermana. Założyciel rodu Toporczyków. Pod koniec XI wieku sprawował realną władzę w Polsce – bił własną monetę, mianował swoich protegowanych na ważniejsze urzędy, w polityce zagranicznej przestrzegał porozumienia z cesarstwem. Był wyrazicielem tendencji centralistycznych. Na przełomie lat 80. i 90. opowiedział się przeciwko księciu Zbigniewowi, prawdopodobnie popierając jego młodszego brata – Bolesława Krzywoustego. W związku z klęską jego polityki na Pomorzu i niechęci możnych został pozbawiony urzędu i wygnany z kraju. Wrócił po kilku latach, jednak już nie odzyskał władzy.