Edward Rydz-Śmigły - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1886, zm. 1941) polityk, marszałek Polski od 1936 roku. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Piłsudskiego, a od 1917 roku sprawował funkcję komendanta głównego POW. Dowodził ważnymi operacjami podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Od 1935 roku był generalnym inspektorem sił zbrojnych, co dawało mu gwarancję objęcia funkcji wodza naczelnego podczas wojny. Po śmierci Józefa Piłsudskiego był jednym z kluczowych polityków spajających obóz sanacyjny. Dążył do unowocześnienia polskiej armii. Podczas kampanii wrześniowej wraz z rządem polskim został internowany w Rumunii. W 1941 roku przedostał się do kraju, jednak wkrótce zmarł.