Kazimierz Bartel - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1882, zm. 1941) polityk, matematyk. Od 1913 roku profesor geometrii wykreślnej na Politechnice Lwowskiej, uczestnik walk o Lwów (1918-1919), od 1922 roku poseł na sejm (PSL-Wyzwolenie, Klub Pracy, BBWR). Trzykrotny premier (pierwszy raz tuż po zamachu majowym), wicepremier. Pełnił funkcję ministra kolei, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. W 1929 roku zrezygnował z bycia posłem w geście protestu przeciw zaostrzeniu kursu wobec opozycji. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz rektora Politechniki Lwowskiej. Od 1935 roku zasiadał w parlamencie jako senator. Zamordowany wraz z grupą profesorów przez Niemców w 1941 roku.