Wilhelm II - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1859, zm. 1941) z dynastii Hohenzollernów, król pruski i cesarz niemiecki, syn Fryderyka III. Opowiadał się za polityką imperialistyczną, co między innymi doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Podsycał nastroje nacjonalistyczne w Niemczech, co wpłynęło także na wzmożenie germanizacji na ziemiach polskich. Po wybuchu rewolucji listopadowej w 1918 roku zbiegł do Holandii i abdykował.