Mikołaj Mikołajewicz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1856, zm. 1929) z dynastii Romanowów, wielki książę rosyjski, podczas I wojny światowej sprawował funkcję wodza naczelnego, wystosował 14 sierpnia 1914 roku odezwę do Polaków, zapowiadając, po zwycięskiej wojnie utworzenie autonomicznego polskiego organizmu państwowego złożonego z ziem trzech zaborów. Od 1915 roku dowodził na froncie kaukaskim. Po wybuchu rewolucji lutowej w 1917 roku przebywał na Krymie, a od 1919 roku na emigracji.