Mikołaj II - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1868, zm. 1918) z dynastii Romanowów, car rosyjski, syn Aleksandra III. Kontynuował politykę ojca, przeciwstawiając się wprowadzeniu reform. Wywołał wojnę rosyjsko-japońską w latach 1904-1905, która miedzy innymi doprowadziła do wybuchu rewolucji w 1905 roku. Początkowo pragnął stłumić wystąpienia, jednak ich skala zmusiła go do podpisania w październiku 1905 roku manifestu październikowego, zapowiadającego wprowadzenie reform (ograniczenie samowładztwa, nadanie niezbywalnych swobód obywatelskich). Po zdławieniu rewolucji powrócił do sprawowania rządów silnej reki (reakcja sołypinowska). Na mocy sojuszy zawartych z Wielka Brytanią i Francją w I wojnie światowej stanął po stronie Ententy. Abdykował po wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku, rok później wraz z rodziną zamordowany przez bolszewików. Kanonizowany w 2000 roku.