Ignacy Paderewski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1860, zm. 1941) wybitny pianista, kompozytor i polityk. W latach siedemdziesiątych studiował grę na fortepianie w Instytucie Muzycznym Warszawskim, gdzie następnie wykładał. Studia kontynuował w Berlinie i Wiedniu. W latach 1891-1892 odbył pierwsze tourne w Stanach Zjednoczonych, od 1896 roku mieszkał w Szwajcarii, a w 1913 roku przeniósł się do USA. Przed pierwszą wojną światową prowadził działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, a po jej wybuchu działał w organizacjach wspierających polskie ofiary wojny (w Szwajcarii - Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny, Polish Relief Fund w Wielkiej Brytanii). Reprezentował w Stanach paryski Komitet Narodowy Polski, w 1918 roku powrócił do Polski, by rok później objąć stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych. Podpisał w imieniu Rzeczpospolitej wersalski traktat pokojowy, był polskim delegatem przy Lidze Narodów. Inicjator utworzenia w 1936 roku Frontu Morges. Podczas II wojny światowej przewodniczył Radzie Narodowej we Francji, a następnie w Londynie.