Hipolit Cegielski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1813, zm. 1868) polski przedsiębiorca i właściciel. Ukończył studia z języków klasycznych w Berlinie, pracował następnie jako profesor w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny. Po aresztowaniach przywódców przygotowywanego powstania w 1846 roku zostaje zawieszony za odmowę wykonania rewizji stancji uczniów. Cegielski po odbyciu praktyki kupieckiej zajmuje się handlem. W 1848 zaczyna redagować "Gazetę Polską", rok później zdobywa mandat poselski. W 1855 roku otwiera własną fabrykę w Poznaniu, w 1859 roku wydaje pierwszy numer "Dziennika Poznańskiego". Działa jako prezes Towarzystwa Przemysłowego i inicjuje powstanie Towarzystwa Pożyczkowego Przemysłowców Poznania. Współpracuje z takimi instytucjami, jak: Towarzystwo Naukowej Pomocy, Centralne Towarzystwo Gospodarcze, Bazar.
Przez całe życie zajmuje się działalnością naukową.