Józef Jagmin - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1810, zm.1877) – oficer, uczestnik powstań narodowych. Walczył w powstaniu listopadowym na Litwie, a następnie wyemigrował do Francji. Podczas Wiosny Ludów w 1848 roku walczył w powstaniu węgierskim w Legionie Polskim, a także po stronie tureckiej podczas wojny krymskiej (1853-1856). W 1863 brał udział w powstaniu styczniowym jako dowódca oddziału na Lubelszczyźnie. W kolejnej wojnie rosyjsko-tureckiej w 1877 był założycielem i dowódcą Legionu Polskiego (w sile około 65 ludzi) działającego w ramach armii tureckiej. Zmarł wskutek ran odniesionych w bitwie pod Ezki Sagrą.