Aleksander Apuchtin - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1822, zm. 1904) rosyjski urzędnik, senator. W latach 1879-1897 kurator Warszawskiego Okręgu Szkolnego. Stworzył zrusyfikowany system szkolnictwa w Królestwie Polskim (identyfikacja z rosyjską kulturą, nowe podręczniki, donosicielstwo, policyjny system), co przyczyniło się do zmniejszenia ilości szkół, wzrostu analfabetyzmu i upadku polskiej kultury. Od 1885 roku w języku polskim można było nauczać wyłącznie religii. Apuchtin posiadał kompetencje oddawania osób cywilnych pod sąd wojenny oraz skazywania na zsyłkę. Okres sprawowania przez niego funkcji nazywany był nocą apuchtinowską. Apuchtin od 1896 był tajnym radcą dworu, a od 1897 senatorem.