Aleksander Świętochowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1849, zm. 1938) publicysta, pisarz, ideolog polskiego pozytywizmu. Studiował w Szkole Głównej Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim, a także w Lipsku (doktor filozofii). W latach siedemdziesiątych publikował w „Przeglądzie Tygodniowym”, gdzie sformułował program polskiego pozytywizmu (1871 rok – artykuł „My i wy”). Redaktor i wydawca dziennika „Nowiny”, redaktor tygodnika „Prawda”. Opowiadał się za porzuceniem tradycji powstańczych i skupieniem się na kwestiach ekonomicznych. Podczas rewolucji 1905 roku założył Związek Postępowo-Demokratyczny, a rok później Towarzystwo Kultury Polskiej. Podczas I wojny światowej opowiadał się po stronie aliantów, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości związany do 1929 roku z Narodową Demokracją. Zajmował się działalnością naukową i pisarstwem.