Agenor Gołuchowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1812, zm. 1875) hrabia, konserwatywny polityk, namiestnik Galicji. Od 1843 roku członek Sejmu Stanowego, zwolennik zniesienia pańszczyzny przy zachowaniu serwitutów, w roku 1849 naczelnik, a w latach 1850-1859 namiestnik Galicji. W latach 1859-1860 austriacki minister spraw wewnętrznych. Udało mu się uzyskać ograniczone uprawnienia dla języka polskiego w szkołach i urzędach. W 1860 roku był ministrem stanu, a w latach 1866-1868, a także 1871-1875 namiestnikiem w Galicji. Przyczynił się do powołania Akademii Umiejętności w Krakowie i Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Dążył do usuwania niemieckich urzędników z Galicji.