Ignacy Daszyński - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1866, zm. 1936) socjalista, polityk, polski premier, wieloletni działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Zurychu. Wydalony z Królestwa Polskiego w 1889 roku przyjechał rok później do Galicji, gdzie współtworzył partię socjalistyczno-demokratyczną. Dążył do współpracy polskich socjalistów we wszystkich zaborach oraz z socjalistami za granicą. Redagował dwutygodnik Naprzód w Krakowie, inicjował ruch zawodowy w Galicji, opowiadał się za legalnymi formami robotniczych protestów. W latach 1897-1918 wybierany był do sprawowania funkcji posła w parlamencie austriackim. Opowiadał się za kierunkiem narodowym i niepodległościowym, dlatego m.in. współpracował z PPS-em Józefa Piłsudskiego. Podczas I wojny światowej opowiadał się za proaustriacką koncepcją polskiej polityki, w latach 1914-1917 był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. Popierał powstanie Legionów Polskich. Od 7 do 11 listopada 1918 roku był premierem i ministrem spraw zagranicznych Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie. Po przyjeździe Piłsudskiego z Magdeburga nie udało mu się sformować rządu. W II Rzeczpospolitej był jednym z przywódców PPS (zjednoczonego z PPSD), podczas wojny z bolszewikami sprawował funkcję wicepremiera w Rządzie Obrony Narodowej. W latach 1919-1930 poseł na sem, a od 1928 do 1930 roku marszałek sejmu, starał się zawrzeć kompromis z obozem rządzącym po 1926 roku (początkowo poparł zamach majowy, a po uchwaleniu noweli sierpniowej przeszedł do opozycji), przeciwstawiał się zmniejszaniu kompetencji sejmu, broniąc zasad demokracji.