Otto Bismarck, von - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1815, zm. 1898) książę, niemiecki polityk i mąż stanu, premier Prus, kanclerz cesarstwa niemieckiego. Od 1862 roku sprawował funkcje premiera Prus i ministra spraw zagranicznych. Reprezentował postawę konserwatywną. Przeprowadził reformę pruskiej armii, dążył do zjednoczenia państw niemieckich, co udało mu się dzięki miedzy innymi zwycięstwu w wojnie z Austrią w 1866 roku (o Szlezwik-Holsztyn) oraz Francją w 1871 roku. Odnosił sukcesy w polityce zagranicznej (układy z Austro-Węgrami, Włochami i Rosją), zdobył pierwsze niemieckie kolonie. Politycznie walczył z socjalistami i opozycją katolicką (rozpoczął w 1871 roku Kulturkampf). Zagorzały przeciwnik Polaków - zarządził rugi pruskie oraz utworzył Komisję Kolonizacyjną. Zdymisjonowany w 1890 roku.