Ludwik Mierosławski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1814, zm. 1878), działacz polityczny, pisarz, historyk, generał. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, po zakończeniu którego emigrował do Francji, gdzie zdobył miano specjalisty od spraw wojskowości. Był członkiem Młodej Polski, a także Zjednoczenia Emigracji Polskiej, oraz działaczem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W 1845 roku został wyznaczony na naczelnego wodza przygotowywanego w trzech zaborach powstania. Aresztowany i skazany na karę śmierci. W 1848 roku stał na czele oddziałów powstańców w Wielkopolsce (dowodził z powodzeniem w bitwach pod Miłosławiem i Sokołowem). W 1849 przewodził siłom rewolucyjnym na Sycylii i w Badenii. W lutym 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy powołał go na dyktatora powstania styczniowego. Po klęskach pod Krzywosądzem i Nową Wsią wyjechał do Paryża. Spośród spuścizny pisarskiej najbardziej znane są książki poświęcone powstaniu listopadowemu.