Konstanty Mikołajewicz Romanow - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1827, zm. 1892) z dynastii Romanowów, syn cara Mikołaja I, admirał floty rosyjskiej, wicekról Królestwa Polskiego. W 1849 roku brał udział w kampanii austriackiej przeciw powstaniu węgierskiemu. Podczas wojny krymskiej dowodził flotą w Kronsztadzie, wniósł znaczny wkład w odbudowę i reorganizację floty rosyjskiej, zniszczonej w czasie wojny wschodniej. W 1863 roku został powołany na wicekróla Królestwa Polskiego. Podjął decyzję o otwarciu uniwersytetów, powoływał Polaków na stanowiska gubernatorów cywilnych, jego działanie zmierzały do zapobieżenia wybuchu powstania. Po stłumieniu powstania styczniowego zwolennik zdecydowanych represji i działań odwetowych. 31 października 1863 roku oficjalnie zwolniony ze stanowiska namiestnika, po wstąpieniu na tron Aleksandra III wycofał się z życia politycznego. Zwolennik liberalnych reform, a także uwłaszczenia chłopów.