Aleksander III - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1845, zm. 1894) z dynastii Romanowów, cesarz rosyjski od 1881 roku, syn Aleksandra II. Dostrzegając problem narodników (rosyjscy działacze ruchu demokratycznego), ograniczył wpływ reform wprowadzonych przez swego poprzednika, wzmógł działania policyjne (powołanie Ochrany). Za jego panowania w Królestwie Polskim rusyfikacja osiągnęła najwyższy poziom. Pod koniec panowania zawarł przymierze z Francja w wyniku pogorszenia stosunków z Niemcami.