Fiodor Berg - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1790?, zm. 1874) hrabia, feldmarszałek, geodeta, namiestnik Królestwa Polskiego. Brał udział w wojnie z Francją, Turcją, był szefem sztabu wojsk rosyjskich w Królestwie, w latach 1855-1863 gubernatorem Finlandii, zaś od 1863 roku ostatnim namiestnikiem w Królestwie. Znany był z bezwzględnego stłumienia powstania styczniowego i wprowadzenia dotkliwych represji (zsyłki, kontrybucje). Był zwolennikiem rusyfikacji.