Marian Langiewicz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1827, zm. 1887) generał, dyktator powstania styczniowego. Brał udział w powstaniu wielkopolskim w 1848 roku. W 1859 roku słuzył w wojsku pruskim, a w 1860 roku w wojsku Garibaldiego. Organizator emigracyjnej polskiej szkoły wojskowej. W styczniu 1863 roku przybył na wezwanie Komitetu Centralnego Narodowego i został naczelnikiem powstańców w województwie sandomierskim. W lutym i marcu kilkakrotnie ścierał się z Rosjanami (m.in pod Skałą. Organizował powstańcze władze. 11 marca z inicjatywy „białych” zaoferowano mu dyktaturę. Po krwawej bitwie pod Grochowiskami został internowany przez Austriaków, a po zwolnieniu przez nich przebywał na emigracji.