Michaił Murawjow - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1796, zm. 1866), zyskał sobie przezwisko Wieszatiel od sposoby wymuszania porządku i poddaństwa w rządzonym przez siebie Wilnie, rosyjski generał i hrabia. Uczestnik wojny napoleońskiej (1812-1814) brał udział w tłumieniu powstania listopadowego. Członek Rady Państwa, minister dóbr państwowych, przeciwnik uwłaszczenia. Jako nowo mianowany po wybuchu powstania styczniowego gubernator Kraju Północno-Zachodniego (czyli Litwy) zastosował wobec powstańców dotkliwe represje. Przeprowadził reformę uwłaszczeniową na Litwie.