Napoleon III - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1808, zm. 1873) prezydent Francji, cesarz Francuzów. Uważał się za spadkobiercę Napoleona I, w 1836 roku usiłował dokonać zamachu stanu, który ponowił w 1840 roku. W 1848 roku po rewolucji lutowej wrócił do stolicy Francji, został członkiem Zgromadzenia Narodowego, a od grudnia 1848 roku prezydentem. W 1852 roku ogłosił się cesarzem. Polityce wewnętrznej opierał się na burżuazji, jego dyktatorskie rządy zmusiły go do liberalnych ustępstw po 1860 roku. Angażował Francję w liczne konflikty zbrojne (wojna krymska, poparcie zjednoczenia Włoch, wystąpienie przeciw Austrii, konflikty w koloniach). W 1870 roku wypowiedział wojnę Prusom, został wzięty do niewoli. W wyniku rewolucji wrześniowej pozbawiony tronu.