Wilhelm I - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1797, zm. 1888), król pruski od 1861, od 1871 cesarz niemiecki z dynastii Hohenzollernów. Brał udział w kampanii napoleońskiej 1814. W czasie Wiosny Ludów stłumił powstania w Badenii i Palatynacie. Prowadził wraz z Ottonem von Bismarckiem politykę zmierzającą do zjednoczenia Niemiec pod przywództwem Prus. Zwyciężył w wojnie austriacko-pruskiej w 1866. Od 1867 przewodniczący Związku Północnoniemieckiego. Po zwycięstwie nad Francją 1871 uznany za dziedzicznego cesarza niemieckiego. W 1879 zawarł sojusz z Austro-Węgrami, który doprowadził do Sojuszu Trzech Cesarzy.