Edward Flottwell - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1786, zm. 1865) – polityk pruski, nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Od 1830 naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zasłynął z prowadzenia polityki germanizacyjnej i represji wobec uczestników powstania listopadowego. Wprowadził język niemiecki jako urzędowy, rozbudował system policyjny oraz zdecydował o konfiskacie klasztorów. Po 1840 roku zajmował stanowiska ministra finansów Prus i ministra spraw wewnętrznych.