Krzysztof Celestyn Mrongowiusz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1764, zm. 1855) kaznodzieja, filozof, nauczyciel, językoznawca, obrońca polskości. Studiował teologię i filozofię w Królewcu, a następnie pracował jako nauczyciel języka polskiego i greckiego oraz był korektorem druków polskich. Od 1798 był kaznodzieją gminy ewangelickiej przy kościele św. Anny w Gdańsku oraz lektorem języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Udzielał też lekcji prywatnych i pełnił obowiązki tłumacza sądowego. Opracował liczne podręczniki i gramatyki języka polskiego oraz słowniki polsko-niemieckie. Ponadto zajmował się zbieraniem pieśni mazurskich i kaszubskich oraz zabytków języka kaszubskiego. Zasłużył się jako krzewiciel polskości w zaborze pruskim i pionier badań kaszubszczyzny. Zebrany przez niego bogaty księgozbiór przechowywany jest w Bibliotece Gdańskiej PAN, która jest sukcesorką Biblioteki Miejskiej. Na jego cześć nazwano po II wojnie światowej miasto Mrągowo.