Gustaw Gizewiusz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1810, zm. 1848) kaznodzieja polsko-ewangelicki, mazurski działacz społeczno–narodowy, folklorysta, publicysta, tłumacz i redaktor, wydawca i bibliofil. Ukończył gimnazjum w Ełku, a następnie odbył studia uniwersyteckie w Królewcu. W Ostródzie pełnił obowiązki kaznodziei przy polskim kościele. Dążył do rozbudzenia świadomości narodowej wśród ludu mazurskiego przeciwstawiając się germanizacji. W 1841 roku wspólnie z Krzysztofem Mrongowiuszem opracował memoriał do króla pruskiego, zawierający protest przeciw germanizacji i przedstawiający jej zgubne skutki moralne u ludu mazurskiego. Był współredaktorem „Przyjaciela Ludu Łeckiego”, pierwszego polskiego pisma świeckiego dla ludu mazurskiego. Na jego cześć nazwano po II wojnie światowej miasto Giżycko.