Jan Tyssowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1811, zm.1857), polski działacz niepodległościowy. Uczestnik powstania listopadowego i rewolucji krakowskiej. Członek spisków niepodległościowych w Galicji. 1846 po wybuchu rewolucji był członkiem Rządu Narodowego, a od 24 lutego do 3 marca dyktatorem. Zagrożony przez wojska rosyjskie, austriackie i zrewoltowanych chłopów, wycofał się na czele wojska powstańczego za kordon pruski. Po roku więzienia otrzymał zgodę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. współorganizował Towarzystwo Demokratyczne Polskie w Ameryce.