Antoni Henryk Radziwiłł - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1775, zm. 1833) książę, kompozytor i wiolonczelista. Studiował w Getyndze, a następnie osiadł w Berlinie, gdzie na swym dworze stworzył ośrodek życia artystycznego. Związany z dworem pruskim. W latach 1815-1831 był formalnym namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, opowiadając się za porozumieniem szlachty wielkopolskiej z pruska administracją. Przeciwstawiał się germanizacji. Przyjaźnił się m.in. Z Goethem (autor muzyki do ), Chopinem i Beethovenem.