Karol Marcinkowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1800, zm. 1846) działacz społeczny i polityczny, studiował medycynę w Berlinie, podczas powstania listopadowego członek ochotniczego oddziału Poznańczyków, następnie w sztabie Jana Skrzyneckiego i korpusie generała Chłapowskiego. Jako lekarz zwalczał epidemię cholery. Do 1834 na emigracji, gdzie współtworzy Towarzystwo Naukowej Pomocy w Paryżu, następnie w Poznaniu, gdzie zajmował się organizacją społeczną jako zwolennik pracy organicznej (od 1843 roku dyrektor spółki Bazar). Był wzorem lekarza – społecznika. Odznaczony orderem Virtuti Militari.