Piotr Ściegienny - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1801, zm. 1890) przywódca niepodległościowej i powstańczej konspiracji chłopskiej. W 1827 r. wstąpił do zakonu pijarów i w 1832 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Około 1840 r. rozpoczął agitację rewolucyjną wśród chłopów Lubelszczyzny, gdzie był duszpasterzem, i Kielecczyzny, skąd pochodził i gdzie miał wielu przyjaciół. Nawiązał kontakt z organizacjami rewolucyjnymi i niepodległościowymi.

Wydawał kopiowane ręcznie broszurki skierowane do chłopów. Autor Złotej książeczki - streszczenia dziejów ludzkich, wyjaśniające przyczyny nierówności i ucisku narodowościowego na ziemiach polskich. W 1842 zorganizował konspiracyjny Związek Chłopski.
Aresztowany w 1844 roku i po długim śledztwie skazany na karę śmierci. Akt łaski cara spowodował jego zesłanie na Syberię, skąd powrócił w 1871 roku.