Jan Krukowiecki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1772, zm. 1850), generał, wódz naczelny podczas powstania listopadowego. Początkowo służył w armii austriackiej, potem w wojsku francuskim i Księstwa Warszawskiego. Od 1818 roku służył w armii Królestwa Polskiego. Po wybuchu powstania listopadowego dowodził 1. dywizją piechoty. W marcu 1831 objął stanowisko gubernatora Warszawy. W sierpniu i wrześniu 1831 roku prezes Rządu Narodowego oraz faktyczny wódz w końcowym okresie walk. Krukowiecki znany był z konserwatywnych poglądów, m.in. zdelegalizował Towarzystwo Patriotyczne, rokował z rosyjskim dowódcą Iwanem Paskiewiczem warunki kapitulacji powstańców. Aresztowany przez Rosjan, w 1833 roku powrócił do swojego majątku.