Edward Dembowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1822, zm. 1846), spiskowiec, działacz radykalnego ruchu niepodległościowego. Członek Związku Narodu Polskiego, wydawca "Przeglądu Naukowego" związanego z niepodległościową inteligencją.

W Księstwie Poznańskim nawiązał kontakty ze Związkiem Plebejuszy. Planował trójzaborowe powstanie. Działał wśród młodzieży studenckiej i robotniczej Lwowa i tuż przed wybuchem rewolucji krakowskiej 1846 wśród chłopów podkrakowskich wsi. W czasie rewolucji krakowskiej sekretarz dyktatora Jana Tyssowskiego. Zginął, idąc na czele procesji naprzeciw wojska austriackiego i zrewoltowanych chłopów. Autor rozpraw filozoficznych i krytyczno-literackich.