Henryk Dembiński - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1791, zm. 1864) generał, podróżnik i inżynier. Służył w armii Księstwa Warszawskiego w latach 1809-1814. Był posłem na Sejm Królestwa Polskiego w roku 1825. Kiedy wybuchło powstanie w 1830 roku organizował straż bezpieczeństwa. W powstaniu listopadowym wyróżnił się zwłaszcza w wyprawie na Litwę. W sierpniu 1831 roku został generałem dywizji i przez krótki czas pełnił funkcję wodza naczelnego. Brał udział w bitwie pod Dębem Wielkim i bitwie pod Ostrołęką. Po klęsce powstania udał się emigrację do Francji, gdzie związał się z obozem Adama Jerzego Czartoryskiego. Podczas powstania węgierskiego w 1849 roku sprawował funkcje szefa sztabu naczelnego i wodza naczelnego armii węgierskiej.