Joachim Lelewel - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1786, zm. 1861) wybitny historyk, bibliograf, działacz polityczny. W Królestwie Polskim wykładał na Uniwersytetach Wileńskim i Warszawskim (historia, bibliografia), doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, poseł na sejm Królestwa Polskiego. Podczas powstania listopadowego sprawował funkcje w Wydziale Wykonawczym Rady Administracyjnej i Rządzie Narodowym. W październiku 1831 roku wyjechał na emigrację, gdzie stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego, zaś w 1832 roku przywódca tajnej organizacji Zemsta Ludu. Po wydaleniu z Francji mieszkał w Brukseli. Był zwolennikiem rządów republikańskich. Ideolog Zjednoczenia Emigracji Polskiej, członek Towarzystwa Demokratycznego Polski, wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego. Po upadku Wiosny Ludów wycofał się z życia publicznego. Jako historyk zajmował się dziejami powszechnymi i polskimi od starożytności po czasy mu współczesne. Zyskał także miano jednego z najlepszych numizmatyków europejskich.