Maurycy Mochnacki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1803, zm. 1834) publicysta i działacz polityczny, należał do Związku Wolnych Polaków, współredagował „Dziennik Warszawski”, „Gazetę Polską” i „Kurier Polski”. Członek sprzysiężenia Piotra Wysockiego oraz Towarzystwa Patriotycznego. Od początku brał czynny udział w powstaniu listopadowym, podburzał ludność Warszawy podczas nocy listopadowej, krytykował kunktatorska postawę Rady Administracyjnej i dyktatury Chłopickiego, walczył w bitwie pod Ostrołeką. Pod koniec powstania poparł dyktaturę Jana Krukowieckiego. Po upadku przebywał na emigracji opowiadając się za reformami społecznymi, jednak przeprowadzonymi nie kosztem szlachty. Uważał, że na upadek powstania zaważyły kwestie społeczne. Wybitny krytyk literacki i muzyczny, szczery zwolennik twórczości romantycznej, która według niego jako jedyna mogła wyrazić polskiego „ducha narodowego”.