Nikołaj N. Nowosilcow - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1762, zm. 1838) polityk rosyjski, hrabia, prezes Petersburskiej Akademii Naukowej, brał udział w wojnie z Polską w 1792 roku. Od 1801 roku doradca Aleksandra I – początkowo o poglądach liberalnych, potem zachowawczych. Po upadku Księstwa Warszawskiego członek Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego, a w latach 1815-1830 komisarz carski przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Zwolennik zatarcia odrębności ziem polskich. Inspirował działania przeciw młodzieży polskiej w Wilnie, brał udział w przesłuchaniach członków Towarzystwa Filomatów i Filaretów. W 1824 roku został znienawidzonym kuratorem wileńskiego okręgu naukowego. Wyjechał do Petersburga przed wybuchem powstania listopadowego, gdzie zasiadał w Radzie Państwa oraz komitecie ministrów.